ECDL Profil DIDACTIC

  Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteți crește gradul de mobilitate profesională și puteți utiliza calculatorul în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

   

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare. Fiecare candidat îşi poate crea şi dezvolta propriul Profil ECDL personalizat.

Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

Permisul ECDL DIDACTIC
 • Se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile, în baza Deciziei Ministerului Educației nr. 116 din 29.07.2008 și a Ordinului Ministerului Educației nr. 3881 din 11.06.2013.
 • Competențele digitale dau posibilitatea profesorilor să utilizeze tehnologia mai eficient în procesul de predare și ca urmare să își atingă obiectivele educaționale cu eficacitate, economisind timp și ridicând productivitatea la nivelul clasei.
 • Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC este recunoscut internațional și se obține în urma promovării a 6 module obligatorii:
  1. Utilizarea computerului
  2. Instrumente online
  3. Editare de text: Word
  4. Calcul Tabelar: Excel
  5. Prezentări: Power point
  6. Baze de date: Access
  Permisul ECDL ideal pentru cadrele didactice

  În baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 și a Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din învățământul preuniversitar se obțin:

 • Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC – 6 module – 25 credite;
 • Permisul ECDL START – 4 module – 20 credite;
 • Permisul ECDL COMPLET – 7 module – 25 credite;

  Costul diferă în funcție de modulele pentru care optați, de tipul de permis și dacă doriți formare sau să faceți direct examinare.