Cursuri de formare

Lucrător de tineret

COR: 341205 - "Important e ca tinerii să se simtă iubiți!" don Bosco

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii.

Lucrătorul de tineret acţionează prin încurajarea tinerilor de a se implica în diferite activităţi care să ajute la integrarea lor în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi relevante de învăţare, facilitează realizarea planului de dezvoltare al tânărului, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Competențe profesionale dobândite:

 • Comunicarea cu beneficiarii
 • Sprijinirea procesului de învățare nonformală în rândul tinerilor
 • Realizarea lucrului în echipă
 • Dezvoltarea cooperării în comunitate
 • Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională

   

 •  

  Datele cursului Cost Locație Înscriere

  Aprilie 2024 - Înscrieri deschise

  900 RON - Cursul de organizează la cerere Bacău – Str. Tazlăului 9, Click aici!

  La cerere, organizăm cursul și în alte locații.

  Cursul se activează la un număr minim de cursanți. Pentru detalii, contactați-ne.

   

  Detalii despre curs

  Formare profesională continuă.

  Codul clasificării ocupațiilor din Romania (COR): 341205

  Cursul este acreditat de ANC (Autoritatea Națională de Calificări). După absolvirea cursului, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.
 • Modulul 1 – Profilul lucrătorului de tineret:Atribuții și responsabilități ale lucrătorului de tineret
 • Modulul 2 – Comunicare interpersonală: Managementul conflictului.
 • Modulul 3 – Principiile formării: Metode de învățare.
 • Modulul 4 – Dinamica grupului: Lucrul în echipă. Elemente de leadership.
 • Modulul 5 – Dezvoltarea cooperării în comunitate: Elemente de relații publice și comunicare. Brand și imagine.
 • Modulul 6 – Planul de dezvoltare a tânărului: Identificarea nevoilor tânărului.
 •  

  Standard ocupațional: Lucrător de tineret

   

   

   

  Studii medii

  Acte necesare:

 • cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă
 • carte de identitate – copie xerox
 • certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox
 • diploma de studii medii– copie xerox
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul
 • Atenție: Înscrierea se consideră completă atunci când ați adus toate actele și ați achitat 30% din taxă.

  Se va asigura din partea organizatorilor atât suportul de curs în format electronic cât și alte materiale pregătite de formatori.

  Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.

  Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.