Cursuri de formare

Animator socio-educativ

COR: 516907 - Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă!

 

... având vocație educativă, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale, plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

Competențe profesionale dobândite:

 • Comunicarea interactivă
 • Efectuarea muncii în echipă
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Elaborarea proiectelor de animaţie
 • Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei
 • Implementarea activităţilor de animaţie
 • Dezvoltarea comportamentului pro-social

   

 •  

  Datele cursului Cost Locație Înscriere

  Cursul de organizează la cerere

  800 RON Bacău – Str. Tazlăului 9, Click aici!

  La cerere, organizăm cursul și în alte locații.

  Cursul se activează la un număr minim de cursanți. Pentru detalii, contactați-ne.

  Formatori: Mioara Hușanu, Andrei Laslău

  Detalii despre curs

  Formare profesională.

  Codul clasificării ocupațiilor din Romania (COR): 516907

  Cursul este acreditat de ANC (Autoritatea Națională de Calificări). După absolvirea cursului, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.
 • Modulul 1 – Comunicarea interactivă
 • Modulul 2 – Efectuarea muncii în echipă
 • Modulul 3 – Dezvoltarea profesională proprie
 • Modulul 4 – Elaborarea proiectelor de animație
 • Modulul 5 – Promovarea activității și imaginii organizației
 • Modulul 6 – Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație
 • Modulul 7 – Implementarea activităților și proiectelor complexe de animație
 • Modulul 8 – Dezvoltarea comportamentului pro-social
 •  

  Standard ocupațional: Animator socio-educativ

   

   

   

  Studii medii

  Acte necesare:

 • cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă
 • carte de identitate – copie xerox
 • certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox
 • diploma de studii medii– copie xerox
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul
 • Atenție: Înscrierea se consideră completă atunci când ați adus toate actele și ați achitat 30% din taxă.

  Se va asigura din partea organizatorilor atât suportul de curs în format electronic cât și alte materiale pregătite de formatori.

  Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.

  Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.