Cursuri de formare

Formator

COR: 242401 - Lumea are nevoie mai mult de exemple decat de profesori!

Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților

10 Beneficii ale participării la curs:

 • Capacitatea de a pregăti, efectua și promova activitatea de formare.
 • Dobândirea unor competențe-cheie (public speaking).
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare.
 • Sesiune de training interactivă.
 • Identificarea propriului stil de abordare a training-ului.
 • Dezvoltare personală și profesională.
 • Stimularea gândirii pozitive, inteligenței emoționale și a stării de bine.
 • Împlinire de sine.
 • Posibilitatea de a preda în proiecte cu finanțare europeană.
 • (Re)orientare profesională.

   

 •  

  Datele cursului Cost Locație Înscriere

  Cursul de organizează la cerere

  Bacău – Str. Tazlăului 9, Click aici!

  La cerere, organizăm cursul și în alte locații.

  Cursul se activează la un număr minim de cursanți. Pentru detalii, contactați-ne.

   

  Detalii despre curs

  Perfecționare

  Codul clasificării ocupațiilor din Romania (COR): 242401

  Durata de pregătire: 180 h, din care: pregătire teoretică 60h și pregătire practică 120h.

  Cursul este acreditat de ANC (Autoritatea Națională de Calificări). După absolvirea cursului, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formarea profesională a adulților
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formarea profesională a adulților
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Organizarea activităților de formare
 • Proiectarea procesului de instruire
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activităților de formare teoretică
 • Realizarea activităților de formare practică
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului
 •  

  Standard ocupațional: Formator   Înscrie-te online aici!

   

   

   

  Studii superioare

  Acte necesare:

 • cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă
 • carte de identitate – copie xerox
 • certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox
 • diploma de licență – copie xerox
 • adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul
 • Atenție: Înscrierea se consideră completă atunci când ați adus toate actele și ați achitat 30% din taxă.

  Se va asigura din partea organizatorilor atât suportul de curs în format electronic cât și alte materiale pregătite de formatori.

  Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.

  Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.