Acest modul stabilește conceptele și competențele esențiale în utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Înțeleagă conceptele cheie cu privite la ITC, computere, dispozitive și software.
·         Deschidă și să închidă un computer.
·         Lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre.
·         Ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help.
·         Creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă.
·         Definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele.
·         Înțeleagă concepetele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de dimensiune mare.
·         Înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea.
·         Înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.
·         Definească recomandările legate de IT ecologic, accesibilitate și sănătate în lucrul cu computerul.

BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

·         Acoperă conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.
·         Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a computerului.
·        Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

Durata modulului: 10 ore.