Acest modul permite candidaților să înțeleagă conceptele unei prezentări și să demonstreze competențe în utilizarea unei prezentări.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.
·         Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.
·         Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.
·         Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.
·         Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.
·         Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.
·         Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.
·         Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.
·         Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.

BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

·         Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de prezentări.
·         Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de prezentări, de la vendori independenți până la freeware.
·         Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de prezentări.
·         Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

Durata modulului: max. 10 ore.