COR: 341205

Important e ca tinerii să se simtă iubiți!

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii.

Lucrătorul de tineret acţionează prin încurajarea tinerilor de a se implica în diferite activităţi care să ajute la integrarea lor în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi relevante de învăţare, facilitează realizarea planului de dezvoltare al tânărului, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Competențe profesionale dobândite:

  • Comunicarea cu beneficiarii
  • Sprijinirea procesului de învățare nonformală în rândul tinerilor
  • Realizarea lucrului în echipă
  • Dezvoltarea cooperării în comunitate
  • Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională

Datele cursului

Înscrierile continuă!

Cost

500 RON

pentru grupuri acordăm reduceri

Locația

Bacău – Str. Tazlăului 9

La cerere, putem face cursul în locația dvs.

DETALII DESPRE CURS

Formare profesională continuă

Cursul este acreditat de ANC (Autoritatea Națională de Calificări). După absolvirea cursului, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

Cursul este în parteneriat cu Fundația „Giovanni Bosco” din Constanța.

Modulul 1 – Profilul lucrătorului de tineret: Atribuții și responsabilități ale lucrătorului de tineret.

Modulul 2 – Comunicare interpersonală: Managementul conflictului.

Modulul 3 – Principiile formării: Metode de învățare.

Modulul 4 – Dinamica grupului: Lucrul în echipă. Elemente de leadership.

Modulul 5 – Dezvoltarea cooperării în comunitate: Elemente de relații publice și comunicare. Brand și imagine.

Modulul 6 – Planul de dezvoltare a tânărului: Identificarea nevoilor tânărului.

ÎNSCRIERE

Condiții de acces: studii liceale

– cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă

– carte de identitate – copie xerox

– certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox

– diploma de studii medii– copie xerox

– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul

Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.