COR: 241205

Lumea are nevoie mai mult de exemple decat de profesori.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților

10 Beneficii ale participării la curs:

  1. Capacitatea de a pregăti, efectua și promova activitatea de formare.
  2. Dobândirea unor competențe-cheie (public speaking).
  3. Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare.
  4. Sesiune de training interactivă.
  5. Identificarea propriului stil de abordare a training-ului.
  6. Dezvoltare personală și profesională.
  7. Stimularea gândirii pozitive, inteligenței emoționale și a stării de bine.
  8. Împlinire de sine.
  9. Posibilitatea de a preda în proiecte cu finanțare europeană.
  10. (Re)orientare profesională.

Datele cursului

Înscrierile continuă

Cost

450 RON

Locația

Bacău – Str. Tazlăului 9

La cerere putem organiza cursul și în alte locații.

DETALII DESPRE CURS

Specializare

Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Modulul 1 – Pregatirea programului/stagiului de formare
Modulul 2 – Realizarea activitatilor de formare
Modulul 3 – Evaluarea participantilor la formare
Modulul 4 – Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
Modulul 5 – Marketing-ul formării
Modulul 6 – Proiectarea programelor de formare
Modulul 7 – Organizarea programelor și a stagiilor de formare
Modulul 8 – Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare

ÎNSCRIERE

Condiții de acces: studii superioare

– cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă

– carte de identitate;

– ultimul act de studii (diplomă de Licență, Master etc.);

– copie după certificatul de naștere;

– copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.