Acest modul solicită candidaților demonstrarea abilităților de a lucra cu o aplicație de procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor.

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

·         Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
·         Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.
·         Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.
·         Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
·         Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.
·         Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.
·         Ajusteze setările paginii documentului.
·         Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

·         Acoperă competențele de bază necesare utilizării unei aplicații de procesare de date.
·         Poate fi aplicat pe o serie de aplicații de procesare text, de la vendori independenți până la freeware.
·         Certifică cele mai bune practici în utilizarea eficientă a unei aplicații de procesare de text.
·         Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la utilizatori experimentați de computer și experți în domeniu, din toate colțurile lumii. Acest proces asigură relevanța și diversitatea conținutului modulului.

Durata modulului: 10 ore.