Ce este ECDL?

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.

Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.
Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate. ECDL este menţionat ca standard de referinţă în ceea ce priveşte certificarea competenţelor şi cunoştinţelor de utilizare a calculatorului în vederea completării CV-ului Europass.

Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

În afara Europei, programul ECDL este cunoscut drept ICDL – International Computer Driving Licence.

Fundația Sf. Ioan Bosco este un centru de testare acreditat și cu experiență în pregătirea adolescenților, tinerilor și adulților.

Ce conține fiecare modul?

Avantaje ECDL

ECDL prezintă o serie de avantaje atât pentru candidați, cât și pentru angajatori și pentru societate în general.

Avantajele programului ECDL pentru candidați:

– Obținerea unei certificări recunoscute internațional
– Deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate
– Îmbunătățirea perspectivelor de promovare în carieră
– Crește competența, încrederea în sine și motivația
– Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu
– Oferă o bază pentru specializări ulterioare
– Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național.
– Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile și Permisul ECDL se recunoaște la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Avantajele programului ECDL pentru angajatori:

Certificatul ECDL confirmă faptul că potențialii angajați au un nivel de cunoștințe IT recunoscut, relevant și măsurabil. Printre avantajele aduse de programul ECDL angajatorilor amintim:

– Îmbunătățește productivitatea
– Determină reducerea costurilor de suport IT
– Crește randamentul investițiilor hardware în tehnologie
– Stabilește un nivel la care se raportează cunoștințele IT pentru noii angajați
– Ajută la formarea unui nivel ridicat de cunoștințe IT în cadrul organizației
– Ajută la motivarea salariaților

Orice persoană poate avea permisul ECDL

Nevoia de copyright...

Textele de prezentare de la fiecare modul în parte au fost luate de pe situl oficial ECDL Romania: http://www.ecdl.ro/