Adaugă valoare CV-ului tău...

…prin absolvirea unor cursuri de perfecționare

  • Predate de către profesioniști
  • Recunoscute de către ANC
Toate cursurile sunt finalizate cu o diplomă și un certificat descriptiv

Cursuri disponibile:

Animator socio educativ

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă în domeniul social, socio-cultural, sportiv, bazându-se pe tehnici educative.

Educator specializat

Educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a copilului.

Formator

Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților.

Lucrător de tineret

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii.