COR: 516907

Animatorul socio-educativ are vocaţie educativă!

În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la elaborarea unor răspunsuri privind: medierea socială, iniţierea unor activităţi de animaţie, dezvoltarea şi crearea unei legături sociale, plecând de la necesităţile persoanelor care lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi).

Competențe profesionale dobândite:

  • Comunicarea interactivă
  • Efectuarea muncii în echipă
  • Dezvoltarea profesională proprie
  • Elaborarea proiectelor de animaţie
  • Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei
  • Implementarea activităţilor de animaţie
  • Dezvoltarea comportamentului pro-social

Datele cursului

Au început înscrierile!

Cost

300 RON

Locația

Bacău – Str. Tazlăului 9,

La cerere, organizăm cursul și în orașul dvs.

DETALII DESPRE CURS

Formare profesională

Cursul este acreditat de ANC (Autoritatea Națională de Calificări). După absolvirea cursului, participanții vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

Modulul 1 – Comunicarea interactivă

Modulul 2 – Efectuarea muncii în echipă

Modulul 3 – Dezvoltarea profesională proprie

Modulul 4 – Elaborarea proiectelor de animație

Modulul 5 – Promovarea activității și imaginii organizației

Modulul 6 – Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație

Modulul 7 – Implementarea activităților și proiectelor complexe de animație

Modulul 8 – Dezvoltarea comportamentului pro-social

ÎNSCRIERE

Condiții de acces: studii medii

– cerere de înscriere și achitarea a min. 30% din taxă

– carte de identitate – copie xerox

– certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox

– diploma de studii medii– copie xerox

– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul

Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.