Cursul se adresează celor care doresc să-și dezvolte / să-și antreneze gândirea critică, prin exersarea abilităților logice. Acest proces stimulează capacitățile logice, ajută la procesarea informației, identificarea problemelor și a soluțiilor corespunzătoare, adoptarea deciziilor înțelepte, utilizând raționamente logice, fapte și dovezi.

Tipul cursului: Open

După frecventarea cursului, participanții vor primi diplome de participare care certifică absolvirea cursului și competențele dobândite.

Beneficii curs:

 • Identificarea gândirii critice și utilizarea acesteia în procesul decizional / situații profesionale
 • Dezvoltarea abilităților de gândire critică
 • Evaluarea corectă a informației, argumentare logică, non-emoțională
 • (Re)Cunoașterea diferenței între fapte și opinii
 • Evitarea greșelilor de gândire critică

TEMATICA

 • Ce (nu) presupune gândirea critică?
 • Gândire critică vs gândire emoțională
 • Avamtajele gândirii critice
 • Gândire critică: Mind-map
 • Abilități de gândire critică
 • Greșeli de gândire critică
 • Gândire critică aplicată

ÎNSCRIERE

Datele cursului

Cost

Înscriere

Cursul se activează la cerere

De stabilit

Condiții de acces: studii medii

– carte de identitate – copie xerox

– certificatul de naștere / căsătorie – copie xerox

– diploma de studii medii – copie xerox

– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul

Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.