Ce este ECDL?

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internațional în peste 100 de țări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.

Permisul ECDL oferă deținătorului său o bază standard de cunoștințe IT necesară în noua societate informațională ce se află în continuă dezvoltare și este menționat ca standard de referință în ceea ce privește certificarea competențelor și cunoștințelor de utilizare a calculatorului în vederea completării CV-ului Europass.

Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteți crește gradul de mobilitate profesională și puteți utiliza calculatorul în mod eficient și productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

Avantajele permisului ECDL

 • Obținerea unei certificări recunoscute internațional
 • Deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate
 • Îmbunătățirea perspectivelor de promovare în carieră
 • Crește competența, încrederea în sine și motivația
 • Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu
 • Oferă o bază pentru specializări ulterioare
 • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile și Permisul ECDL se recunoaște la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.
 • Îmbunătățește productivitatea
 • Determină reducerea costurilor de suport IT
 • Crește randamentul investițiilor hardware în tehnologie
 • Stabilește un nivel la care se raportează cunoștințele IT pentru noii angajați
 • Ajută la formarea unui nivel ridicat de cunoștințe IT în cadrul organizației
 • Ajută la motivarea salariaților
 • timpul de prelucrare a informațiilor în format electronic a scăzut cu 62%;
 • comunicarea dintre angajații instituțiilor participante în cadrul proiectului șicetățeni s-a considerat că s-a îmbunătățit de către 74% din personalul de conducere din cadrul administrației publice.

ECDL pentru sectorul public

Institutul Național de Administrație (INA) și ECDL ROMANIA au semnat la finalul anului 2018 un Acord de parteneriat, care are drept scop stabilirea unei strategii și a unui plan de implementare a certificărilor ECDL în administrația publică din România, de realizare a unei proceduri de acreditare în condiții optime a INA și a centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică din cadrul INA, drept centre de testare ECDL și de recunoaștere a instruirii și certificării pentru funcționarii publici, dar și actualizarea cadrului legal de implementare a strategiilor sus-menționate.

Prin intermediul acestui Acord de parteneriat, Institutul Național de Administrație (INA) recunoaște certificarea ECDL pentru pregătirea funcționarilor publici, a tuturor categoriilor de personal din administrația publică în domeniul utilizării TIC, drept un atestat de operator pe computer cu valabilitate în administrația publică și recomandă certificarea ECDL pentru aprecierea pregătirii în utilizarea TIC pentru candidații la concursurile de ocupare a funcției publice din administrația publică din România.

De ce să studiezi la don Bosco?

Fundația Sf. Ioan Bosco este un centru de testare acreditat și cu experiență în pregătirea adolescenților, tinerilor și adulților. În prezent este singurul centrul ECDL din județul Bacău care poate pregăti toate tipurile de candidați pentru permisul ECDL.

Oferta formativă

Oferta noastră formativă destinată exclusiv celor ce doresc să obțină permisul ECDL Funcționar Public are un cost de 950 RON și include:

 • Seria unică de înregistrare;
 • Manualul și formarea pentru fiecare din cele 5 module;
 • Simulare de examen pentru fiecare modul;
 • O examinare pentru fiecare modul;
 • Taxa de eliberarea permisului.

Sperăm că sunteți interesați de oferta noastră și vă așteptăm să colaborăm.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *